AQUAVISION

Cijena po osobi: 30,00 €

AQUAVISION

Doživite i provedite popodne na izletu atraktivnim brodom za razgledavanje mora i podmorja.  "AQUAVISION" konstruiran je specijalno za  upoznavanje morskog svijeta, opremljen podvodnim prozorima i  reflektorima , svakodnevno Vas vozi na dnevne i nočne izlete. Opustite  se na sunčanoj palubi uz prekrasnu panoramu.

 

 

PROGRAM IZLETA NA OTOK CRES -Beli

Polazak iz Njivica i Malinske.Vožnja brodm prema otoku Cresu  uz razgledavanje morskog dna.

Po dolasku na Cres -Beli  gostima se nudi mogućnost da vlakićem posjete Beli koji se nalazi na brežuljku.

U Belom se nalaze brojne kulturno-povijesne znamenitosti, a neke od njih su: župna crkva s polukružnom apsidom starije romaničke crkve, u kojoj se nalazi nekoliko vrijednih glagoljskih natpisa, romanička crkva Sv. Marije s muzejskom zbirkom, gotička jednobrodna crkvica Sv. Antona na mjesnom groblju, prethistorijske staje pred ulazom u grad i rimski most preko kanjona te kamena glava kralja Abela.

U Belom se nalazi "Centar za posjetitelje i Oporavilište za bjeloglave supove Beli" u sklopu kojeg je otvoren interpretacijski centar s nekoliko stalnih izložbenih postava, a to su biološka raznolikost cresko - lošinjskog otočja, priče o bjeloglavim supovima pod naslovom „Želite li stvarnost ili mit?“ te povijest i ekološka baština šume Tramuntane. Ujedno provode integralnu zaštitu bjeloglavih supova.

Mogućnost kupanja na predivnoj plaži u bistrom i posebno čistom  moru.

 

 

CIJENA UKLJUČUJE:

Vožnju brodom i razgledavanje morskog dna.

PLANIRAJTE SVOJE PUTOVANJE
Ime:
Prezime:
Telefon:
E-mail:
Broj osoba:
Predmet:
Vaša poruka:
Pošaljite upit

PHOTO GALLERY

AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION
AQUAVISION