MICE

FARUS TRAVEL je MICE turistička agencija koja koristi personalizirani pristup u svim dijelovima procesa upravljanja kongresima. Slušamo vaše specifične potrebe i isporučujemo konferencije i putničke projekte koji su najbolje usklađeni s vašim zahtjevima.

MEETINGS INCENTIVES CONGRESS EXHIBITION
PLANIRAJTE SVOJE PUTOVANJE
Ime:
Prezime:
Telefon:
E-mail:
Broj osoba:
Predmet:
Vaša poruka:
Pošaljite upit

PHOTO GALLERY

MICE